menyelesaikan masalah atau mencari penyelesaian masalah