menguruskan situasi tidak boleh menulis dengan baik